PRF faktori rasta

PRF FAKTORI RASTA – Plazma bogata trombocitima

PRF je frakcija krvi bogata trombocitima i leukocitima, koja predstavlja drugu generaciju izvora faktora rasta.

PRF se dobiva centrifugiranjem krvi pacijenta u epruvetama bez aditiva. PRF je čist i krajnji proizvod i sadrži isključivo fibrin dobiven iz krvi pacijenta.

Trombociti koje se nalaze u PRF-u bogate su čimbenicima rasta. Prilikom aktivacije faktori rasta izlaze iz krvnih pločica (trombocita) i stimuliraju na prvom mjestu angiogenezu tj. stvaranje novih krvnih žila, kao i rast nove kosti u koštanim defektima. Uslijed toga, defekt je bolje prokrvljen čime se poboljšava regeneracija. Čimbenici rasta također stimulativno utječu na rast kosti u defektu kada su u pitanju recimo, parodontološke intervencije, čime dodatno pridonose boljem efektu same terapije.

PRF se koristi prilikom:

• Augumentacije koštanog grebena u vilici ¬¬ (piriprema za ugradnju implantata)
• Parodontoloških intervencija (režanj operacije)
• Prilikom terapije recesije gingive (povlačenje desni) – membranom od PRF prekrivaju se goli vratovi i eliminira se defekt
• Prilikom vađenja zuba – PRF se ubacuje u defekt kako bi se umanjio gubitak koštane mase

PRF je sigurna metoda iz razloga što se isključivo dio osobne pacijentove krvi vraća u defekt bez i jednog drugog dodatka.

PRF METODA

PRF je kratica za pojam platelet-rich fibrin, što u prijevodu znači fibrin obogaćen trombocitima. Ovo su produkti koji se dobivaju iz pacijentove krvi i koriste se primarno u oralnoj i estetskoj kirurgiji.
U novije vrijeme se u naprednijim stomatološkim zahvatima fibrin koristi zbog boljeg zarastanja kosti i mekih tkiva, pa služi kao idealna priprema za kirurške zahvate koji prethode ugradnji implantata.

O čemu se zapravo radi?

Naše tijelo ima prirodnu sposobnost samoizlječenja.

PRF metodom kroz atrakciju matičnih stanica iz tijela obnavljaju se nova tkiva. Proces počinje uzimanjem krvi pacijenta, koja se daljnjom obradom kroz koagulaciju centrifugom u za to predviđenom redu, razdvaja. Cijeli proces je zaista brz (12 minuta), bezbolan i jednostavan.

Odvajanjem krvi od crvenih krvnih zrnaca dobivamo plazmu i fibrin, koje kasnije koristimo kao biološki autotransplatant tj. nakon vađenja zuba, na to isto mjesto postavljamo fibrin i plazmu koji nam služe za ubrzavanje procesa zacjeljivanja, i ubrzavanje procesa prihvaćanja implatata, i na taj način sam proces čini bržim i sigurnijim, a prije svega, bezbolnim.

Prilikom aktivacije, faktori rasta izlaze iz krvnih pločica (trombocita) i stimuliraju angiogenezu tj. stvaranje novih krvnih žila, pa time i rast nove kosti u koštanim defektima. Rezultat je bolja prehrana tkiva kisikom, čime se poboljšava regeneracija. Rezultati su zaista izuzetni.

online zakazivanje

Molimo Vas da popunite sva obavezna polja.

Slanjem ove poruke prihvatate našu politiku privatnosti.